PRIVACYVERKLARING & GDPR

WIJZIGING VAN DE WET OP DE GEGEVENSBESCHERMING (GDPR)

De GDPR-wet rond gegevensbescherming is sinds 25 mei 2018 van kracht. Deze Privacyverklaring werd bijgewerkt om uw nieuwe en verbeterde rechten te weerspiegelen en om de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken te actualiseren.

U dient de volledige Privacyverklaring te lezen, zodat u volledig begrijpt op welke basis wij uw persoonsgegevens verzamelen, hoe we ze gebruiken, waar we ze opslaan en aan wie wij deze bekendmaken. Wanneer wij uw persoonsgegevens in een andere context verwerken, kunnen er nog andere Privacyverklaringen gelden. Zo is ons Cookiebeleid van toepassing wanneer u onze website gebruikt.

Respect voor de privésfeer

Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens en uw recht op privacy te beschermen. We bewaren uw persoonsgegevens altijd op een veilige plaats en houden ons aan de wetgeving inzake gegevensbescherming die op het betrokken moment van kracht is.

Uw rechten

De wet geeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Meer informatie en advies over uw rechten kunt u inwinnen bij de autoriteiten gelast met gegevensbescherming in uw land.

1/ Recht op informatie

U hebt het recht om duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie te ontvangen over de manier waarop wij uw gegevens gebruiken, alsook over uw rechten. Daarom vestigen wij uw aandacht op de informatie in deze verklaring.

2/ Recht van inzage

U hebt recht van toegang tot uw persoonsgegevens (indien wij die gebruiken) en tot een aantal andere gegevens (van dezelfde aard als de gegevens opgenomen in deze verklaring).

Zo weet u dat wij uw persoonsgegevens gebruiken en kunt u zich ervan vergewissen dat wij dat doen conform de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens.

3/ Recht van verbetering

U hebt het recht te vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren indien deze onjuist of onvolledig zijn.

4/ Recht op gegevenswissing

Dit recht, ook bekend als het ‘recht om te worden vergeten’, stelt u in staat om te vragen uw persoonsgegevens te wissen of verwijderen als er voor ons geen dwingende reden meer is om ze te blijven gebruiken. Dit recht op gegevenswissing is niet algemeen; er bestaan uitzonderingen op.

5/ Recht op beperking

U hebt bepaalde rechten om het verdere gebruik van uw persoonsgegevens te ‘blokkeren’ of op te schorten. Wanneer u het gebruik van uw gegevens beperkt, mogen wij ze blijven opslaan, maar mogen we ze niet langer gebruiken. We houden een lijst bij van personen die hebben gevraagd het gebruik van hun persoonsgegevens te ‘blokkeren’, om ervoor te zorgen dat deze beperking in de toekomst wordt nageleefd.

6/ Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om uw persoonsgegevens op te vragen en te hergebruiken voor andere diensten. Als u bijvoorbeeld beslist een andere dienstverlener in te schakelen, kunt u uw gegevens dankzij dit recht gemakkelijk verplaatsen, kopiëren of overdragen van onze computersystemen naar die van de nieuwe dienstverlener(s), zonder dat dit gevolgen heeft voor de bruikbaarheid.

7/ Recht van bezwaar

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden (wat wij alleen met uw toestemming doen), alsmede tegen elk gebruik ervan voor onze eigen legitieme belangen.

8/ Recht van klachten

U hebt het recht om bij de gegevensbeschermingsautoriteiten in uw land een klacht te formuleren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens beheren of verwerken.  

9/ Recht om uw toestemming in te trekken

Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens op een bepaalde manier te verwerken, kunt u die toestemming te allen tijde intrekken (hoewel dit geen gevolgen met terugwerkende kracht heeft voor wat wij met uw gegevens hebben gedaan tussen het moment waarop u uw toestemming gaf en het moment waarop u deze introk). Dit herroepingsrecht strekt zich uit tot het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

 

Le Pain d’Antan

Boulangerie Le Pain d'Antan streeft ernaar ervoor te zorgen dat we uw persoonlijke gegevens behandelen zoals het hoort en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Verzamelde persoonlijke gegevens

We verzamelen de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt als onderdeel van uw registratie, evenals de aanvullende gegevens die u af en toe aan ons moet doorgeven om de gegevens bij te werken die u op het moment van uw registratie had verzonden. Deze persoonsgegevens omvatten uw voor- en achternaam (-namen), uw adres, woonplaats, e-mailadres, vaste en mobiele telefoonnummers en alle andere informatie die nodig is om contact met u op te nemen.

We verzamelen ook informatie over de aankopen die u in de winkel doet, zoals:

  • details van aankopen in de winkel
  • details van transacties (bijvoorbeeld datum, tijd en waarde van de transactie) uitgevoerd in de winkel

Wij verzamelen deze persoonsgegevens tijdens uw aankopen.

Alle persoonlijke informatie die we over u hebben, is door u aan ons verstrekt in de winkel of op onze site.

Alle persoonlijke informatie die we hebben is verzameld met uw toestemming.

Door u te registreren op onze site of als klant in onze winkel, heeft u uw persoonlijke gegevens aan ons doorgegeven en daarmee geautoriseerd om deze te bewaren.

We verzamelen cookies van uw mobiele apparaat, computer, wanneer u inlogt op onze website www.lepaindantan.be

Cookies 

Cookies zorgen over het algemeen voor een eenvoudigere en snellere interactie tussen de bezoeker en de website. Daarnaast helpen ze de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de inhoud van een website of de advertenties op die site relevanter te maken voor de bezoeker en om de website af te stemmen op de persoonlijke smaak en behoeften van de bezoeker.

Functionele cookies zijn nodig om u in staat te stellen de Sites te bezoeken en bepaalde delen ervan te gebruiken. Met deze cookies kunt u bijvoorbeeld navigeren tussen de verschillende onderdelen van de websites, formulieren invullen, bestellingen plaatsen, een meertalige website raadplegen en de inhoud van uw winkelmandje bijwerken. Evenzo, wanneer u toegang wilt tot uw persoonlijke account, bijvoorbeeld in uw administratiegebied of een andere applicatie die u ter beschikking wordt gesteld (bijv. Extranet, webmail, enz.), zijn cookies essentieel om uw identiteit veilig te verifiëren voordat u toegang geeft tot uw persoonlijke informatie.

Als u deze cookies weigert, werken sommige delen van de website niet of niet zoals zou moeten.

De Sites installeren een cookie op uw computer voor statistische analyse en meting van het publiek van de site en om de toegang tot de site te vereenvoudigen. Deze cookie legt informatie vast met betrekking tot de navigatie van bezoekers op de site. Het slaat informatie op die u tijdens uw bezoek hebt ingevoerd, namelijk bepaalde bezoekersinformatie over de bezoeker, zoals de domeinnaam en de hostcomputer van waaruit de bezoeker op internet surft, het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruikte computer, de datum en het tijdstip van de navigatie van de bezoeker op de Sites en de URL's van waaruit de bezoeker naar de site kwam.

Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor interne beheerdoeleinden. Met "intern beheer" wordt bedoeld klantenadministratie, beheer van aankopen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit, evenals marketing en gepersonaliseerde reclame.

Bewaring van uw persoonsgegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang u met ons blijft communiceren (bijvoorbeeld als u een e-mail leest of erop klikt die we aan u verstrekken.

verzenden, een aankoop bij ons doen Als u ons laat weten, wat u op elk moment kunt doen, dat u niet langer in onze klantendatabase wenst te staan, zullen wij uw persoonlijke gegevens uit onze administratie wissen.

Delen van uw persoonsgegevens

We zorgen ervoor dat een beperkt aantal geautoriseerde personen toegang hebben tot deze persoonlijke informatie en we zullen deze voor geen enkel ander doel gebruiken dan om de bevoorrechte relatie te ontwikkelen die we hebben gesmeed met de gewaardeerde klant die u bent.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

  • wanneer we wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijke informatie vrij te geven of te delen, of op een manier die de rechten, eigendommen of veiligheid van ons bedrijf, onze klanten of anderen beschermt. Dit omvat, in sommige gevallen, het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude; en
  • aan potentiële kopers of toekomstige exploitanten van alle of een deel van onze respectieve activiteiten.

Neem contact op

Als u om welke reden dan ook contact met ons wilt opnemen (inclusief om uw rechten met betrekking tot de bovengenoemde wetgeving inzake gegevensbescherming te doen gelden), stuur ons dan uw verzoek naar info@lepaindantan.be of per telefoon naar 010 77 02 62.

 

powered by hypnotized